TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda
  sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme
  formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş
  sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile
  ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)
  hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından
  ödenecektir.

 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak
  kaydı ilealıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya
  kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,
  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere
  uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle
  teslim edilmek zorundadır.

 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması
  durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün
  içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır.
  14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek
  zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka
  kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim
  yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi
  kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı
  tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans
  kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme
  konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait
  olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ
İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün
  süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir.
  Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini
  veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep
  edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış
  ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret
  ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal
  ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli
  bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta
  içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene
  edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve
  ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim
  alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
  ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.
  Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle
  birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği
  adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)
  gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri
  üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
  üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek
  sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

 1. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM
  BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI:
ADRES:
EPOSTA:
TEL:
FAKS:

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmetise, bu 14 günlük süre
  sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı
  süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
  başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya
  aittir.

 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre
  içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile
  yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
  düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”
  hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade
  edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken
  kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
  gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen
  sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
  tamamlanamayacaktır.)

 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa
  standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak
  teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç
  10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç
  altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre
  içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde
  bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru
  oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
  Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne
  uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve
  bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından
  düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde
  kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları
  doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç
  giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri,
  tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son
  kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim
  edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı
  takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan
  ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve
  doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve
  dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda
  anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim
  edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü
  kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının,
  veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf
  malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması
  halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma
  hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına
  başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da
  Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo,
  bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD
  ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit
  vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış,
  denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerinikredi kartı ile yaptığı durumda
  temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki
  kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve
  bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak
  masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her
  koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi
  halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın
  uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak,
  …………, ………, bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi
  birine yapabilirsiniz.

 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi
  kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından
  yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda
  kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.